Home

ceny služieb

Koľko by mal stáť dobrý preklad? Nie je objednaný tlmočník príliš drahý? Prečo treba za jazykovú úpravu textu zaplatiť tak veľa? – všetko otázky, ktoré si zrejme kladú hlavne tí, ktorí so službami tohto druhu prichádzajú do styku len zriedka. V dnešnej dobe prevláda tendencia získať čo možno najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Ale pri dôležitých a reprezentatívnych projektoch sa môže ľahko stať, že domnelá „supercena“ sa nakoniec prejaví ako príliš drahý špás. V záujme našich zákazníkov sa stále usilujeme o optimálny pomer ceny a kvality.

Ceny prekladov počítame podľa množstva preloženého textu, spravidla podľa normoriadkov (1 riadok = 55 znakov vrátane medzier), resp. podľa normostrán (1 strana = 30 riadkov). Pritom je potrebné zohľadniť aj aktuálnu jazykovú kombináciu, termín odovzdania zákazky, rozsah prekladu, ako aj celkovú náročnosť spracovania konkrétneho textu.

Tlmočnícke služby účtujeme podľa dĺžky nasadenia tlmočníka, t.j. podľa odtlmočených hodín, poldenných (4 hodiny) alebo celodenných nasadení (8 hodín). Dôležitým faktorom je aj miesto, stupeň náročnosti a druh tlmočenia, ako aj celková dĺžka danej akcie.

Paušálne cenové ponuky Vám preto ponúknuť nemôžeme. Ak máte záujem o bližšie informácie, môžete vyplniť online-formulár a my Vám zašleme náš aktuálny cenník jednotlivých služieb v konkrétnej jazykovej kombinácii, alebo Vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku.

slogan