Home

profil – profil agentúry

Služby ponúkané medzinárodnou agentúrou eastlingua, s.r.o. sú určené predovšetkým pre zákazníkov z oblasti vydavateľskej činnosti, médií a priemyslu v Nemecku, na Slovensku a iných stredoeurópskych krajinách. Hlavné kompetencie našej agentúry spočívajú v profesionálnych jazykových a mediálnych službách zameraných najmä na nemecký jazyk v kombinácii so slovenčinou, češtinou, poľštinou a maďarčinou. Okrem toho poskytujeme aj služby v iných jazykoch, ako angličtina, chorvátčina, rumunčina a pod.

Skúsený a zohraný tím prekladateľov, lektorov a tlmočníkov, ktorí sú v prevažnej miere rodenými hovorcami daného cieľového jazyka a žijú v krajine určenia, zaručuje vysoký stupeň kvality. Naše služby sú prepojením jazykovej presnosti, štylistického jemnocitu a vynikajúcich odborných znalostí.

Môžete sa spoľahnúť na to, že Vám nesľubujeme nič, čo nevieme splniť. To by ohrozilo nielen našu povesť, ale aj našu budúcnosť.