Home

referencie – zákazníci a druh poskytnutých služieb

zákazník oblasť druh služieb

Vydavateľstvá

Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH kuchárske knihy, atlasy zvierat, radcovia preklady, lektorát/jaz. úprava, zalomenie/sadzba (slovenský, český, maďarský, poľský, anglický, francúzsky, holandský, portugalský a nórsky jazyk)
Hueber Max Hueber Verlag jazykový kurz/učebnica úprava formátu na český jazyk (nemecký jazyk)
HONOS VERLAG radcovia preklady, lektorát/jaz. úprava, zalomenie/sadzba (český, slovenský a maďarský jazyk)
Schwager & Steinlein Verlag GmbH detské knihy preklady, lektorát/jaz. úprava, zalomenie/sadzba (český, slovenský a maďarský jazyk)
durante & zoratti studio editoriale detské knihy preklady, lektorát/jaz. úprava - (český, slovenský a slovinský jazyk)
Hans-Wilhelm Haefs jazykoveda/história preklady/úprava textov/rešerše (nemecký, český a slovenský jazyk)

Hospodárstvo a priemysel

Deutsche Telekom AG telekomunikácie preklady/tlmočenie
Európska podniková rada v DT AG pracovné právo/odbory preklady/tlmočenie
AgraEurope poľnohospodárstvo/ekológia preklady/rešerše/redakčná úprava
Metek Metall kovoobrábajúci priemysel tlmočenie
Veletrhy Brno obchod/priemysel tlmočenie
Ways2market potravinársky priemysel/obaly výrobkov lektorát/úprava textov

Verejná správa

Bundesrechnungshof
(nemecký Najvyšší kontrolný úrad)
rozpočet, finančný controlling tlmočenie (odborné semináre)
Nejvyšší kontrolní úřad ČR rozpočet, finančný controlling tlmočenie (odborné semináre)
Velvyslanectví ČR – pobočka Bonn
(dnes Generální konzulát ČR Bonn)
politika/hospodárstvo/kultúra preklady/tlmočenie/redakčná úprava textov/podpora pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR obchod/priemysel tlmočenie
Zollfahndungsamt München
(Colný kriminálny úrad Mníchov)
trestné právo tlmočenie/preklady
Zollkriminalamt Köln
(Colný kriminálny úrad Kolín n. R.)
trestné právo tlmočenie/preklady

Kultúra a médiá

WDR
(Západonemecký rozhlas a televízia)
cestovanie/turistika preklady/tlmočenie/rešerše
Merian cestovanie/turistika preklady/tlmočenie/rešerše
Kölnischer Kunstverein
(Kolínsky umelecký zväz)
umenie lektorát/korektorát
Brotfabrik Bonn film preklady/tlmočenie/podpora pri filmovom festivale
Literaturbüro NRW – Düsseldorf
(Literárna kancelária SPV – Düsseldorf)
literárne prezentácie tlmočenie
Kulturamt Bonn
(Úrad kultúry mesta Bonn)
literárne prezentácie tlmočenie
Literaturhaus Köln
(Dom literatúry Kolín n. R.)
literárne prezentácie tlmočenie
Kulturamt Bergisch Gladbach
(Úrad kultúry mesta Bergisch Gladbach)
literárne prezentácie tlmočenie/preklady

Verejnoprospešné spolky

Deutsch-Tschechiche und Slowakische Gesellschaft Köln
(Nemecko-česká a slovenská spoločnosť Kolín n. R)
kultúra preklady/tlmočenie/podpora pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí
Kellerladen – eine Bürgerinitiative, Köln
(Kellerladen – občianska iniciatíva Kolín n. R.)
kultúra preklady
Tschechien-Portal
(internetový portál)
politika/kultúra preklady/redakčná úprava textov

Výučba jazykov

Ford Weiterbildung nemčina ako cudzí jazyk
Inlingua Köln slovenčina/čeština ako cudzí jazyk