Home

preklady - prekladateľská činnosť

Potrebujete preklady firemných dokumentov, brožúr, internetových stránok, listín, alebo chcete nechať preložiť list či celú knihu? Ponúkame Vám kompletné prekladateľské služby. Naše preklady, s výnimkou segmentu economy, dodávame zásadne na základe kontroly podľa tzv. princípu 4 očí. Všetky preložené texty kontrolujú, a v prípade potreby i upravujú nezávislí odborní prekladatelia, resp. lektori. Vďaka tomu môžeme garantovať texty, ktoré sú z jazykového, ako aj z odborného hľadiska bezchybné.

Texty a ich ďalšie spracovanie plnia rôzne účely, a preto je vhodné časovú náročnosť a finančné náklady, ktoré sú s tým spojené, patrične prispôsobiť. Pre lepšiu orientáciu a podľa aktuálnej potreby sa môžete rozhodnúť medzi jednou z našich hlavných kategórií prekladateľských služieb.

slogan