Home

lektorát – jazyková a redakčná úprava textov, odborný lektorát, korektúry

Text nesprostredkúva len obsahy a myšlienky, ďalšou dôležitou súčasťou je aj jeho jazyková forma. Preklepy a pravopisné chyby zďaleka nie sú len chybičkami krásy; zanechávajú stopy a obsahovo dobrý text stráca svoju pôsobivosť. Ponúkame Vám preto kvalitný cudzojazyčný lektorát a korektorát.

slogan