Home

tlmočenie – simultánne, konzekutívne, extra služby

Zaiste, po anglicky či po nemecky sa dnes údajne dohovorí každý. Dokonca sa zdá, že angličtina sa stane novým všedným jazykom Európy. Ale nie každý sa dokáže v cudzom jazyku vyjadriť skutočne bezchybne a výstižne. Pri dôležitých rokovaniach či odborných konferenciách sú dôležité i tie najmenšie detaily. A pre mnohých, či už rečníkov alebo poslucháčov, znamená sústrediť sa na cudzí jazyk dodatočnú záťaž.

Aj v oblasti tlmočníckych služieb je naša agentúra zameraná najmä na tlmočenie do a z nemeckého jazyka. Ponúkame Vám profesionálne tlmočnícke služby na rokovania, konferencie alebo služobné cesty tak na území Slovenska, ako aj v Českej republike a v Nemecku. V Nemecku Vám ponúkame tlmočníkov priamo na mieste. Môžete tak ušetriť nielen cestovné a pobytové náklady, ale využiť aj miestnu a odbornú kompetenciu angažovaného tlmočníka a jeho znalosť daného prostredia.

slogan