Home

tím – naši zamestnanci

Medzinárodná agentúra eastlingua s.r.o., vedená majiteľmi firmy, vznikla z prekladateľskej kancelárie Sprachen- und Informationsservice (Jazykový a informačný servis), ktorú založil Martin Sobkuljak v r. 1999 v Kolíne nad Rýnom. Po niekoľkoročných skúsenostiach na nemeckom trhu a na základe úspešnej spolupráce s našimi kolegami na Slovensku a v Českej republike sme sa v r. 2005 rozhodli pre novú štruktúru našej agentúry a kolínsku kanceláriu sme rozšírili o nové pôsobisko v Spišskej Belej na severnom Slovensku. Našu kanceláriu v Spišskej Belej, kde je dnes hlavné sídlo spoločnosti eastlingua, s.r.o., riadi spolumajiteľka a konateľka spoločnosti Zuzana Tyborová.

Aby sme našim nemeckým zákazníkom mohli aj naďalej poskytovať plnohodnotné služby priamo na mieste, zostáva kancelária eastlingua köln v prevádzke.

Mgr. Martin Sobkuljak – tlmočník, prekladateľ

Štúdium:

  • Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbory: nemecký a slovenský jazyk a literatúra (koniec štúdia 1995),
  • Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonne, Filozofická fakulta, odbory: germanistika – jazykoveda, stará a nová nemecká literatúra, slavistika – ruský a český jazyk a literatúra (koniec štúdia: 1998)

Od r. 1992 trvale žije a pracuje v Nemecku, od r. 1999 ako tlmočník a prekladateľ pre nemecký, ruský, český a slovenský jazyk v Kolíne nad Rýnom.

Martin Sobkuljak je hlavným partnerom pre zákazníkov v Nemecku a v Českej republike. V rámci agentúry je zodpovedný najmä za oblasť prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, zabezpečenia kvality a vzťahy so zákazníkmi.

Mgr. Zuzana Tyborová – managerka, prekladateľka/lektorka

Štúdium:

  • Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia slovenský jazyk a literatúra a pedagogika (koniec štúdia 1993). Štátnu skúšku z nemeckého jazyka zložila v r. 1996.

Po študijno-pracovnom pobyte v Nemecku (Bonn) v r. 1993-94 sa vrátila na Spiš, odkiaľ pochádza, kde pracovala vo viacerých podnikoch.

Zuzana Tyborová riadi hlavné sídlo agentúry eastlingua, s.r.o. v Spišskej Belej. V rámci agentúry je zodpovedná hlavne za vnútropodnikový management, financie a controlling firmy a kontakt s voľnými spolupracovníkmi na Slovensku a v Českej republike.